Bezig met laden…

TRAINING - COACHING - ADVISERING

Ondersteuning van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties

Ontwikkeling centraal – Coaching, Training & Advies

Wat bieden wij?

Er zijn van die momenten dat je als individu of organisatie behoefte hebt aan externe ondersteuning om verder te komen. Dit kan gaan om vraagstukken rond organisatie efficiëntie, het functioneren van het management team, het ontwikkelen van (virtuele) teams, (individueel) leiderschap, generiek (project-) management of problemen rond veranderingstrajecten. In deze volle breedte bieden wij ondersteuning zodat je de volgende stap wel kunt zetten.

Hoe?

Gebaseerd op jarenlange ervaring in management, leiderschap en coaching bij een multinational en jarenlang ervaring als onafhankelijk trainer, coach en adviseur kunnen wij je partner zijn bij het vinden, realiseren en implementeren van oplossingen voor eerdergenoemde vraagstukken. Centraal in onze aanpak is de focus op het in partnership bereiken van gestelde doelen: het gaat niet alleen om het geven van advies, maar vooral hoe dit ingebed kan worden zodat een duurzaam resultaat bereikt wordt. Door associaties met verschillende partners (o.a. Con-TACT, 4Development,  Challenge Learning) hebben wij toegang tot een (inter)nationaal netwerk met zeer uiteenlopende expertises en diverse trainers.

Onze aanpak

Wij werken vanuit het ‘hier en nu’ aan tastbare resultaten. Dialoog en verbindende communicatie zijn kernbegrippen. Daarnaast zijn we ook ter zake, actie- en oplossingsgericht, consistent en transparant in onze werkwijze. Wij werken bij voorkeur vanuit co-creatie omdat wij synergie belangrijk vinden.

Diensten

Door verschillende samenwerkingen die we hebben, kunnen we een breed scala aan programma’s en interventies samen met jou of je organisatie ontwikkelen en implementeren. Dit kan betrekking hebben op individuen (1:1 coaching, leiderschapsontwikkeling), kleine (virtuele)teams maar ook grote (inter)nationale teams. Onze diensten zijn:

  • leiderschapsontwikkeling;
  • coaching;
  • ontwikkeling en begeleiding van (virtuele) teams;
  • opleiding en training;
  • procesbegeleiding.

Medezeggenschap

Daarnaast richt Krijnen Change & Learning zich sinds 2008 ook op het trainen, ontwikkelen en begeleiden van teams en mensen die werkzaam zijn in de medezeggenschap, zowel bij Defensie, het bedrijfsleven en non-profit organsiaties. Naast het begeleiden en professionaliseren van medezeggenschapscommissies en ondernemingsraden gaat het hierbij vooral om het bevorderen van de dialoog tussen de bestuurder en de ondernemingsraad.

________________________________________________________________________________________________________________

BTW vrijstelling

Krijnen Change & Learning staat ingeschreven in het CRKBO-register en daarmee voldoen wij aan de kwaliteitscode voor opleidingsinstellingen voor kort beroepsonderwijs. Dit betekent dat wij in een aantal gevallen geen BTW in rekening hoeven te brengen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.