Bezig met laden…

TRAINING - COACHING - ADVISERING

Ondersteuning van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties

Medezeggenschap

Sinds 2008 is Krijnen Change & Learning zich ook gaan richten op het trainen, ontwikkelen en begeleiden van teams en mensen die werkzaam zijn in de medezeggenschap, zowel bij Defensie, non-profit organisaties (academia, scholen, zorginstellingen) als het bedrijfsleven. Naast het begeleiden van ondernemingsraden en medezeggenschapscommissies gaat het hierbij vooral om het bevorderen van de dialoog tussen de bestuurder en de ondernemingsraad. Dit werk wordt deels uitgevoerd als associé bij OR Consultancy en SBI Formaat.

Centraal in de aanpak staat de visie dat medezeggenschap een belangrijke vorm is van medewerkersparticipatie in de betreffende organisatie waarbij een open en volwassen dialoog zowel binnen de raad/commissie als met de bestuurder centraal staat. Elkaar verstaan en begrijpen en de wil om er samen uit te komen zijn daarbij cruciaal.

Diensten

Diensten die aangeboden kunnen worden omvatten o.a.:

  • het verzorgen van (start)trainingen voor (startende) Ondernemingsraden;
  • professionalisering van de OR door bijv.
    • begeleiding en coaching van de OR gedurende de zittingsperiode, zowel voor de gehele OR als voor bijvoorbeeld voorzitter en secretaris;
    • stimuleren van visievorming, teamvorming etc.;
    • thematrainingen rondom wetgeving, effectief vergaderen, verbindend communiceren en dialoog,  positieve beïnvloeding, vergader-, gesprekstechnieken etc.

Wil je meer weten  of van gedachten wisselen over bovenstaande onderwerpen, neem dan contact met ons op.

Terug naar HOME