Bezig met laden…

TRAINING - COACHING - ADVISERING

Ondersteuning van ontwikkeling van mensen, teams en organisaties

Coaching

Voor mensen die een duidelijke leervraag hebben en bereid zijn om zich open te stellen, kan een externe coach een uitstekende manier zijn om de gewenste verandering te bereiken. De coach schept een sfeer van reflectie en helpt de coachee om oplossingen te vinden en te implementeren voor de problemen die hij/zij wil aanpakken.

Coachingsvraagstukken kunnen liggen rond vaardigheden zoals communicatie, persoonlijke effectiviteit of managementvraagstukken, maar ook op competentie gebied. Veelal zullen de coachingsdoelstellingen vooraf worden bepaald in overleg met de coachee en eventueel de direct leidinggevende en worden er afspraken gemaakt over de lengte van het traject.

In het algemeen worden er in het coachingstraject ook een aantal instrumenten gebruikt zodat de coachee beter inzicht in zichzelf en anderen kan krijgen. Te denken valt hierbij aan Meyers-Briggs, Octogram, TMA, Belbin en instrumenten om inzicht te krijgen in leiderschapsstijlen en Emotionele Intelligentie (zie ook Teams).

Na een aantal sessies wordt het traject afgesloten met een evaluatie (al dan niet met de direct leidinggevende er bij) om te kijken of de doelstellingen behaald zijn.

Krijnen Change & Learning onderschrijft de ethische code rond coaching zoals opgesteld door de International Coaching Federation (ICF).

Voor meer informatie: neem gerust contact op (contactpagina).

Terug naar HOME